ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο workshop με θέμα «Δορυφορικές υπηρεσίες για τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών»

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο workshop με θέμα «Δορυφορικές υπηρεσίες για τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Eurisy, διοργάνωσαν την 25η Μαΐου 2022 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα τις εφαρμογές που στηρίζονται στα δορυφορικά δεδομένα, στη διαχείριση κινδύνου καταστροφών.
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να δημιουργηθεί μια κοινή συμφωνία μεταξύ εθνικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων ως προς το τη χρησιμότητα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης κατά τις διάφορες φάσεις της διαχείρισης κινδύνου καταστροφών, καθώς και να διευκολυνθεί η χρήση αυτών των υπηρεσιών από εθνικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν με επιτυχία τρεις ομιλητές από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο Δρ. Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ και επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας BEYOND ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, πραγματοποίησε ομιλία για τις υπηρεσίες δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την διαχείριση πολλαπλών κινδύνων. Ο Δρ. Ιωάννης Παπουτσής, Ερευνητής και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, παρουσίασε το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των μεγάλων δορυφορικών δεδομένων στην εκτίμηση του κινδύνου για δασικές πυρκαγιές και ηφαιστειακές εκρήξεις. Τέλος, ο Νικόλαος Μπαρτσώτας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του BEYOND/ΙΑΑΔΕΤ, παρουσίασε τη σημασία της συμμετοχής των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό υπηρεσιών δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της οικονομίας.
EUSPA