ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ελληνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων ERMIS και η συμμετοχή του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο άρθρο της Ελληνικής Έκδοσης της Huffington Post που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για το Ελληνικό καινοτόμο πρόγραμμα μικροδορυφόρων ERMIS. Στην σχετική συνέντευξη μιλούν οι συντελεστές του προγράμματος: ο Καθηγητής του Τμήματος Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ, ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος, κ. Βάιο Λάππα και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη συντονισμού της ανάπτυξης των επικοινωνιών Γης-Δορυφόρων μέσω της νέας τεχνολογίας οπτικών laser, που έχουν αναπτυχθεί από την πρόσφατη συνεργασία του ΕΑΑ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).
Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.
ERMIS_02_07_2023