ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχουν ενεργά στην εβδομάδα διαστήματος 4-10 Οκτωβρίου 2023, η οποία γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο σε σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικά κέντρα, πλανητάρια, μουσεία, εταιρείες κλπ.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες τιμούν κυρίως δύο γεγονότα:
1) 4 Οκτωβρίου 1957: Εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης, του Sputnik 1, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εξερεύνηση του διαστήματος &
2) 10 Οκτωβρίου 1967: Η υπογραφή της Συνθήκης για τις Αρχές που διέπουν τις Δραστηριότητες των Κρατών στην Εξερεύνηση και τις Ειρηνικές Χρήσεις του Απώτερου Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και των άλλων Ουράνιων Σωμάτων.
Η πλούσια δραστηριότητα για τους επισκέπτες που θα λάβει χώρα στα δύο κέντρα επισκεπτών, θα ανακοινωθεί άμεσα από την παρούσα ιστοσελίδα.
space_04_10_2023