ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνέντευξη του Δ/ντη του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Σπύρου Βασιλάκου σχετικά με τα τηλεσκόπια του Ινστιτούτου και τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν.