ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συμμετοχή του EAA σε ένα νέο έργο του Ορίζοντα 2020

Τον Μάιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη, δώδεκα εταίροι από έξι Ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποίησαν την εναρκτήρια συνάντηση του έργου RECAP. Το RECAP έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ελέγχων συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.