ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συμμετοχή του BEYOND στην λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (European Forest Fire Information System) μεταβίβασε την ευθύνη των προϊόντων του σε μια εξωτερική κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ. Το BEYOND θα είναι υπεύθυνο για την παράδοση προϊόντων ταχείας αξιολόγησης ζημιών για την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή σε 24ωρη βάση. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο δελτίο τύπου.