ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στην 3η υψηλότερη θέση της τελευταίας 20ετίας οι εκπομπές του άνθρακα από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα (Ιουλίου και Αυγούστου 2023) σύμφωνα με την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus.

NOA-ReACT_31_08_2023