ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“SHARING AHEAD 2022 – Public communication of astrophysics across Europe”

Ο Διευθυντής Ερευνών Δρ. Ι. Γεωργαντοπουλος και ο Δρ. Έκτορας Πουλιάσης της ομάδας AHEAD2020 του ΙΑΑΔΕΤ συμμετείχαν με ομιλίες στο συνέδριο “SHARING AHEAD 2022 – Public communication of astrophysics across Europe”, στο οποίο είναι και συνδιοργανωτές. Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στην Ρώμη από 3/11 μέχρι και 5/11.
Μαζί τους παρευρέθηκε και ο Δρ. Λάζαρος Κουτουλίδης από το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης για να παρουσιάσει τις δράσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το ευρύ κοινό.
AHEAD2020_07_11_2022aAHEAD2020_07_11_2022bAHEAD2020_07_11_2022c