ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σεμινάρια Αστρονομίας: Ανακαλύπτω το Σύμπαν, κατανοώ τον Κόσμο…

Το προσωπικό των Κέντρων Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA), σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς, προσφέρει για πρώτη φορά στους μαθητές της Αττικής έναν πλήρη κύκλο σεμιναρίων βασικής αστρονομίας, τα οποία συνοδεύονται από πειραματικές δραστηριότητες και παρατηρήσεις με τα ιστορικά τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου. Τα σεμινάρια ξεκινούν την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και έχουν διάρκεια 15 εβδομάδες. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.