ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα παρατηρήσεων τηλεσκοπίου Αρίσταρχος

Το πρόγραμμα παρατηρήσεων για την περίοδο Αύγουστος-Οκτώβριος 2014 έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου Χελμού, μαζί με την λίστα των εγκεκριμένων προτάσεων.