ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Κέντρων Επισκεπτών

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Κέντρων Επισκεπτών Θησείου και Πεντέλης, τα οποία υποστηρίζει το προσωπικό του ΙΑΑΔΕΤ, για τον τρέχοντα μήνα βρίσκονται εδώ.