ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρατήρηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO) στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ και της Πολωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (POLSA) ολοκληρώθηκαν στον Αστρονομικό Σταθμό Κρυονερίου οι εργασίες εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού ο οποίος θα παρατηρεί δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEO). Η φιλοξενία αυτού του εξοπλισμού στους χώρους του Αστρονομικού Σταθμού Κρυονερίου ενισχύει τη θέση του ΙΑΑΔΕΤ και του ΕΑΑ σε θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαστημικής Επιτήρησης (European Space Surveillance and Tracking – EUSST).

H συσκευή Very Wide Field of View (VWFOV) η οποία εγκαταστάθηκε στους χώρους του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου τον Νοέμβριο του 2021. Η συσκευή αυτή είναι μέρος ενός δικτύου για παρατηρήσεις αντικειμένων χαμηλής τροχιάς (LEO).