ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ομάδα του ΙΑΑΔΕΤ συμμετέχει στο Athens Science Festival

Ομάδα του ΙΑΑΔΕΤ με επικεφαλής τον ερευνητή Δρ. Γιώργο Μπαλάση συμμετέχει στο Athens Science Festival, όπου σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν τον διαστημικό καιρό και τις επιδράσεις του στο γεωμαγνητικό πεδίο. https://www.athens-science-festival.gr/…/diastimikos…/

Athens Science Festival 23_10_2022