ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ κατέγραψαν την διασπορά καπνού από τις πυρκαγιές στο Δήμο Ερμιονίδας και στο Δήμο Βόλβης – 20 Ιουνίου 2024.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού βάσει των επικρατουσών ατμοσφαιρικών συνθηκών στο Δήμο Ερμιονίδας και στο Δήμο Βόλβης εχθές, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024. Η εκτίμηση προέρχεται από το σύστημα πρόγνωσης διασποράς του καπνού και το επιχειρησιακό μοντέλο διασποράς σωματιδίων FLEXPART της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.
Ενημερωθείτε σχετικά από την πλατφόρμα: http://smoke.beyond-eocenter.eu/