ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αναθέτει στην ομάδα ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ το συντονισμό των εργασιών για τη χάραξη κοινής στρατηγικής στις διεθνείς πρακτικές διακρίβωσης δορυφορικών αποστολών ενεργητικής τηλεπισκόπησης (space lidars & radars).

Οι εργασίες διενεργούνται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Γης από το Διάστημα CEOS, ενώ στη δράση συμμετέχουν 60 ερευνητές που εκπροσωπούν τις διαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης (ESA), των Ηνωμένων Πολιτειών (NASA) και της Ιαπωνίας (JAXA).
Η δράση ονομάζεται ACPV (Best Practice Protocol for the validation of Aerosol, Cloud, and Precipitation profiles), και αφορά κυρίως στις επερχόμενες δορυφορικές αποστολές EarthCARE (συνεργασία ESA και JAXA) και AOS (NASA Atmosphere Observing System). Οι εμβληματικές αυτές αποστολές είναι εξοπλισμένες με καινοτόμες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης που θα παρέχουν τρισδιάστατες κατανομές ατμοσφαιρικών αιωρημάτων, νεφών και υετού. Οι νέες παρατηρήσεις θα ρίξουν φως στις αλληλεπιδράσεις αυτών των στοιχείων μεταξύ τους και με την ακτινοβολία, που αποτελούν σήμερα τον μεγάλο άγνωστο για την κατανόηση του κλίματος, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).
ReACT_07_01_2023_a