ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο εναρκτήριος χαιρετισμός της Δ/ντριας του Κέντρου ESRIN του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA – European Space Agency), στο συνέδριο Aeolus-2023.

Δείτε εδώ τον εναρκτήριο χαιρετισμό της Δ/ντριας του Κέντρου ESRIN του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA – European Space Agency), στο συνέδριο Aeolus-2023, που φιλοξενήθηκε από το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών στη Ρόδο, με την υποστήριξη και την ισχυρή επιστημονική παρουσία της ομάδας NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ.