ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Δρ. Γεώργιος Μπαλάσης εντάχθηκε πρόσφατα στην Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα (Science Advisory Group – SAG) της νέας αποστολής NanoMagSat του προγράμματος Scout της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (European Space Agency – ESA).

Ο Δρ. Γεώργιος Μπαλάσης, Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΑΔΕΤ, εντάχθηκε πρόσφατα στην Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα (Science Advisory Group – SAG) της νέας αποστολής NanoMagSat του προγράμματος Scout της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (European Space Agency – ESA).

Η αποστολή NanoMagSat θα μετρήσει το μαγνητικό πεδίο της Γης για να βοηθήσει στην εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από τα φαινόμενα του διαστημικού καιρού και να συνεχίσει από την τρέχουσα αποστολή Swarm της ESA (https://earth.esa.int/eogateway/missions/swarm). Οι αποστολές Scout είναι μικροί δορυφόροι που προσφέρουν επιστήμη προστιθέμενης αξίας, είτε αναπαράγοντας σε μικρογραφία υπάρχουσες διαστημικές τεχνολογίες είτε επιδεικνύοντας νέες τεχνικές παρατήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/NanoMagSat_and_Tango_Scout_missions_get_go-ahead