ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

NELIOTA in ESA HIGHLIGHTS 2020

Το 100ο flash του προγράμματος NELIOTA (4/2020) μπήκε στα highlights της ESA για το 2020 (Highlights 2020 – Interactive, σελ. 20 και Highlights 2020 – Print, σελ. 29) με αναφορά στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου του ΙΑΑΔΕΤ και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Δείτε τα highlights της ESA για το 2020 εδώ.