ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μια εξαιρετική διάκριση για την ομάδα Beyond EO Centre NOA.

Η επιστημονική δημοσίευση με τίτλο Personalizing Sustainable Agriculture with Causal Machine Learning” έλαβε το βραβείο της καλύτερης δημοσίευσης στο “Tackling Climate Change with Machine Learning” NeurIPS 2022 Workshop.
Συγγραφείς της εργασίας είναι οι: Georgios Giannarakis, Vasileios Sitokonstantinou, Roxanne S. Lorilla and Charalampos (Haris) Kontoes.