ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μεταφορά καπνού από τις πυρκαγιές στη Σαρωνίδα και τα Δερβενοχώρια στο παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως απεικονίζεται και σε δορυφορικές εικόνες, (πχ https://twitter.com/zoom_earth/status/1681016359931527168…), ο καπνός μεταφέρθηκε σε χαμηλά ατμοσφαιρικά ύψη, επηρεάζοντας τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων από την επιφάνεια μέχρι τα 2 χλμ.

react_18_07_2023