ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μερική Έκλειψη Σελήνης 28-29ης Οκτωβρίου.

Στοιχεία έκλειψης της 28-29ης Οκτωβρίου ΟΡΑΤΗΣ ως ΜΕΡΙΚΗ από την Αθήνα.

 

Είσοδος στην παρασκιά της Γης 21:00
Είσοδος στη σκιά της Γης 22:35
Μέγιστο  Έκλειψης 23:14
Έξοδος από τη σκιά της Γης 23:54
Έξοδος από την παρασκιά της Γης 01:28

 

partial