ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μερική Έκλειψη Ηλίου, 20 Μαρτίου 2015

Η παρατήρηση της Μερικής Έκλειψης Ηλίου πραγματοποιήθηκε με ειδικό ηλιακό τηλεσκόπιο στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. Το φαινόμενο ξεκίνησε στις 10:39πμ και ολοκληρώθηκε στις 12:49μμ.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.