ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λάβετε μέρος στο εργαστήριο μας για την τηλεπισκόπηση νεφών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από 15-17 Ιουλίου 2024.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 7 Ιουλίου https://bit.ly/3VP9nVn
Το εργαστήριο τηλεπισκόπησης διοργανώνεται από το NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στα πλαίσια του προγράμματος Pangea4calval