ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κοιτώντας έξω από το παράθυρό μας σήμερα στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης.