ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου.

Στις παρακάτω δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 από τις 23/07/2023 και 12:27 τοπική ώρα, φαίνεται η ενεργή πυρκαγιά και ο καπνός στο νησί της Ρόδου. Η Ομάδα Άμεσης Χαρτογράφησης της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) έχει ήδη ξεκινήσει τη λεπτομερή αποτίμηση των καμένων εκτάσεων.
Οι εικόνες αποτελούν έγχρωμο σύνθετο RGB.

Beyond_24_07_2023_2a