ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ομάδα Βαρύτητας και Κοσμολογίας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έγινε επίσημα δεκτή ως συμμετέχουσα στο εμβληματικό Προγραμμα Laser Interferometer Space Antenna (LISA) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Το LISA πρόκειται για ένα διαστημικό συμβολόμετρο που θα αποτελείται από 3 διαστημικά σκάφη σε ηλιοκεντρική τροχιά, τα οποία θα βρίσκονται σε απόσταση 2.5 εκατομμύρια χιλιόμετρα μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα τρίγωνο. Κάθε σκάφος θα φέρει δύο μάζες ελέγχου, η ακριβής θέση των οποίων θα καταγράφεται με συμβολομετρία λέιζερ μεταξύ των σκαφών.
Ο σκοπός αυτού του εμβληματικού προγράμματος είναι η ανίχνευση και λεπτομερής μελέτη του φάσματος των βαρυτικών κυμάτων από πλήθος πηγών, όπως δυαδικά συστήματα υπερβαρείων και αστροφυσικών μελανών οπών, υπερ-συμπαγή δυαδικά συστήματα της γαλαξιακής μας γειτονιάς, σπειροειδή ακραίου λόγου μαζών, κ.α., και πιθανώς το στοχαστικό υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων που προέρχεται από το αρχέγονο Σύμπαν. Οι ανακαλύψεις του LISA αναμένεται να έχουν τεράστια επίδραση στην έρευνα στα πεδία της Βαρύτητας, της Κοσμολογίας και της Αστροφυσικής. Οι εκτοξεύσεις των Σκαφών έχουν προγραμματιστεί για το 2037.
LISA_14_01_2023