ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ερευνητική ομάδα Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και το έργο DeepCube συμμετείχαν στο EU Space Week 2022

Ο Δρ. Ιωάννης Παπουτσής, επικεφαλής της ομάδας Orion Lab (http://orionlab.space.noa.gr/) και συντονιστής του DeepCube (https://deepcube-h2020.eu/), παρουσίασε το έργο στις 6 Οκτωβρίου στο EU Space Week 2022 (https://www.euspaceweek.eu/). Το EU Space Week είναι ένα από τα μεγαλύτερα events της Ευρωπαϊκής διαστημικής κοινότητας και αφορά στις τρέχουσες και τις μελλοντικές τάσεις του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ και των βασικών στοιχείων του, όπως είναι τα προγράμματα Copernicus, EGNOS και Galileo.

Το φετινό event συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό της ΕΕ για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) σε συνεργασία με την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου και τον Δήμο της Πράγας, συγκεντρώνοντας υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους από τη βιομηχανία, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, δημόσιες αρχές, επενδυτές και χρήστες.

Το έργο DeepCube παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Supporting Copernicus through Big Data and Artificial Intelligence”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στα πλαίσια του EU Space Week στην Πράγα και ήταν αφιερωμένη στα 4 έργα – DeepCube, CALLISTO, CENTURION και GEM – που χρηματοδοτούνται από το call DT-SPACE-25-EO-2020 του προγράμματος Horizon 2020 και ασχολούνται με την Παρατήρηση της Γης, το Copernicus, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα και τη Μηχανική Μάθηση.

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες για να ενημερωθείτε για τα έργα:
DeepCube: https://deepcube-h2020.eu/
CALLISTO: https://callisto-h2020.eu/
CENTURION: https://www.centurion-project.eu/
GEM: https://www.globalearthmonitor.eu/

Orion_Lab_10_10_2022