ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η εκτόξευση της αποστολής PSYCHE στην οποία το ΙΑΑΔΕΤ συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Δείτε την εκτόξευση της αποστολής PSYCHE εδώ.
Psyche_13_10_2023