ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η χθεσινή μερική έκλειψη Σελήνης όπως την φωτογράφησε ο Δρ. Αλέξης Λιάκος ερευνητής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Partial lunar eclipse on 28-Oct-2023