ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

HOTSPOT

Το αστεροσκοπείο Χελμού, το οποίο λειτουργεί από το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει επιλεγεί από την ESA ως ο πρώτος επίγειος σταθμός για οπτικές τηλεπικοινωνίες στα πλαίσια του προγράμματος Scylight. Το πρόγραμμα HOTSPOT (https://artes.esa.int/projects/hotspot), χρηματοδοτούμενο από την ESA, έχει ως σκοπό την αναγνώριση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το αστεροσκοπείο Χελμού σχετικά με οπτικές και κβαντικές τηλεπικοινωνίες, καθώς και τηλεπικοινωνίες απομακρυσμένων διαστημικών αποστολών.

leia o relatório completo

 

Hotspot_07_12_2022