ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

H ερευνητική ομάδα Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στο ECMWF–ESA Workshop on Machine Learning for Earth Observation and Prediction

H ερευνητική ομάδα Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στο ECMWF–ESA Workshop on Machine Learning for Earth Observation and Prediction που πραγματοποιείται στο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου και συνδιοργανώνεται για τρίτη φορά από το European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (https://www.ecmwf.int/) και την ESA.
Η τρίτη αυτή έκδοση του Εργαστηρίου ECMWF–ESA για τη Μηχανική Μάθηση στην Παρατήρηση και την Πρόβλεψη του Συστήματος της Γης, έχει ως στόχο να παρέχει μια ενημερωμένη εικόνα της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα και να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών σχετικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις στη χρήση τεχνολογιών ML/DL για την ESOP (Earth System Observation and Prediction).
Οι ερευνητές του Orion Lab παρουσίασαν τη δουλειά της ομάδας με τίτλο “Earth System Deep Learning for Global Wildfire Forecasting” κατά τη διάρκεια του poster session που έλαβε χώρα στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2022.
Orion_Lab_16_11_2022