ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

FireHUB: To πρώτο ελληνικό καινοτόμο σύστημα για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών.

FireHUB: To πρώτο ελληνικό καινοτόμο σύστημα για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών.
Το βραβευμένο σύστημα #FireHUB έχει αναπτυχθεί από την Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Αποτελείται από πρωτοποριακές υπηρεσίες για την πρόβλεψη, την παρακολούθηση και την εκτίμηση ζημιών των δασικών πυρκαγιών.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
24/7 Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο: https://firehub.beyond-eocenter.eu/
Διαχρονική χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων: http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/
Forest Fire Information System για την Ευρώπη, την Β. Αφρική, την Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Μαύρη Θάλασσα: http://ffis.beyond-eocenter.eu/
Ημερήσια πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς: https://riskmap.beyond-eocenter.eu/
Υπηρεσία Υπολογισμού Διασποράς καπνού: http://smoke.beyond-eocenter.eu/
Στο Beyond EO Centre NOA αξιοποιούμε τη δύναμη της τεχνολογίας και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών.
Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον προστατεύοντας τον πλανήτη μας για τις επόμενες γενιές.
https://www.youtube.com/watch?v=D3txWVlQAVo