ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ερμηνεία του βορείου σέλαος.

Για την παρατήρηση και την ερμηνεία του βορείου σέλαος γράφει σε άρθρο εδώ η ερευνήτρια του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Όλγα Μαλανδράκη.

boreio-selas-ellada_06_11_2023