ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εναρκτήρια συνάντηση του Ιρλανδικού Δικτύου Κβαντικών Επικοινωνιών (IrelandQCI).

Στις 24-25 Απριλίου, στο Woterford της Ιρλανδίας έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνάντηση του Ιρλανδικού Δικτύου Κβαντικών Επικοινωνιών (IrelandQCI) – συνεργατικό του αντίστοιχου Ελληνικού Δικτύου HellasQCI – η οποία ήταν εξαιρετική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας ανάμεσα στην Ελληνική και την Ιρλανδική πλευρά. Την έναρξη του δικτύου IrelandQCI επισημοποίησε ο Υπουργός περιβάλλοντος, κλίματος και επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας κ. Ossian Smyth.
Από πλευράς ΕΑΑ ο Δρ. Μανώλης Ξυλούρης (Διευθυντής Ερευνών στο ΙΑΑΔΕΤ) παρουσίασε τις υποδομές των ελληνικών επίγειων σταθμών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό δίκτυο HellasQCI με έμφαση στις πρόσφατες δραστηριότητες του Αστεροσκοπείου Χελμού και του τηλεσκοπίου Αρίσταρχος σε θέματα κλασσικών οπτικών και κβαντικών επικοινωνιών καθώς και οπτικές επικοινωνίες σε μεγάλες αποστάσεις (Deep Space Optical Communications) και συγκεκριμένα της οπτικής ζεύξης με την διαστημική συσκευή Psyche της NASA.
O Δρ. Ηλίας Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET και συντονιστής του έργου HellasQCI παρουσίασε τις δραστηριότητες του εθνικού δικτύου και τις εξελιγμένες τεχνολογίες κβαντικών τηλεπικοινωνιών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, καθώς επίσης συντόνισε την εναρκτήρια συνεδρίαση της συνάντησης.
HellasQCI_28_04_2023_aHellasQCI_28_04_2023_bHellasQCI_28_04_2023_c