ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δορυφορική συμβολομετρική απεικόνιση του πεδίου εδαφικής παραμόρφωσης από τον σεισμό της Τουρκίας, 6 Φεβρουαρίου 2023.

Δύο μεγάλοι σεισμοί πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου 2023 με μεγέθη Μ7.8 (6 Φεβρουαρίου 2023, 01:17:36 UTC) και M7.5 (Feb.6,2023, 10:24:49 UTC) αντίστοιχα. Οι σεισμοί Μ7.8 και Μ7.5, που προέκυψαν στις 6 Φεβρουαρίου 2023, τοποθετούνται στο ρήγμα του Amanos και στο ρήγμα του Surgu (βόρειος κλάδος), αντίστοιχα.

Υλικές καταστροφές και σοβαρές ανθρώπινες απώλειες προκλήθηκαν από τον σεισμό, σύμφωνα με το χάρτη του Emergency Response Coordination Centre (ERCC – European Civil Protection And Humanitarian Aid Operations), στις 8 Φεβρουαρίου 2023. Και τα δύο τμήματα θεωρούνται σεισμικά κενά, που σημαίνει ότι δεν έχουν σημειωθεί ιστορικοί και πρόσφατοι σεισμοί που να σχετίζονται με αυτά, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια συσσώρευση τάσεων.

Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2023, οι κύριοι σεισμοί, καθώς και πάνω από δέκα μετασεισμοί με μέγεθος πάνω από 5.5 πραγματοποιήθηκαν και η υπηρεσία geObservatory της επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, αμέσως ενεργοποιήθηκε και κατέγραψε την εδαφική παραμόρφωση. Οι επιπτώσεις από τον σεισμό είναι εξίσου σοβαρές και στην Συρία.

Τα πρώτα συμβολογραφήματα δημιουργήθηκαν με δύο ζεύγη εικόνων Sentinel-1, ανοδικής τροχιάς δορυφόρου, τα οποία καλύπτουν κυρίως τους δύο μεγάλους σεισμούς. Δορυφορικές λήψεις από τις 28 Ιανουαρίου 2023 και τις 9 Φεβρουαρίου 2023, χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των συμβολογραφημάτων. Τα σεισμικά γεγονότα στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα ένα σύνθετο συμβολογράφημα με πολλούς κροσσούς συμβολής, που παρουσιάζουν την εδαφική παραμόρφωση που προκλήθηκε από τους σεισμούς.

Όλα τα διαφορικά συμβολογράμματα που σχετίζονται με τον σεισμό, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του geΟbsevatory (http://geobservatory.beyond-eocenter.eu/). Η ιστοσελίδα θα επικαιροποιείται, καθώς θα παράγονται συμβολογραφήματα από γειτονικά frames, μόλις γίνονται διαθέσιμες νέες εικόνες Sentinel-1.

BEYOND_10_02_2023