ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διάκριση για την ομάδα Beyond του ΙΑΑΔΕΤ

Μεγάλη διάκριση για την ομάδα Beyond του ΙΑΑΔΕΤ στο διαγωνισμό myEUspace της EUSPA – EU Agency for the Space Programme, καθώς ήταν μία από τις νικήτριες ομάδες και κέρδισε βραβείο στη θεματική ενότητα “Dive in Deep Tech” προτείνοντας το σύστημα DeSegnS.
Με την συνδυαστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών blockchain και NFT, και των δεδομένων Παρατήρησης της Γης, το σύστημα DeGenS στοχεύει i) να δώσει κίνητρα για την συμμετοχή σε δράσεις πληθοπορισμού (crowdsourcing), ii) να διευκολύνει τη διαθεσιμότητα τηλεπισκοπηκών δεδομένων από το διάστημα στο έδαφος (space-to-ground), iii) να ενισχύσει την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη και iv) να υποστηρίξει την διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων.
Συγχαρητήρια στον Διευθυντή Ερευνών EAA και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρη Κοντοέ, στους επιστημονικούς συνεργάτες Γιώργο Χούμο, Άλκη Κούκο, Βασίλη Σιτοκωνσταντίνου και Θανάση Δρίβα, καθώς και στην επιστημονική συνεργάτιδα Φωτεινή Σάλτα για την υποψηφιότητα και τη διάκρισή τους.
BEYOND_25_02_2023