ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

BEYOND News: Εκπαιδευτικό σεμινάριο από την Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ για την οχύρωση των πόλεων και των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές μέσω της χρήσης της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Επιχειρησιακή Μονάδα “Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND” του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία και ενεργή συμμετοχή, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Αττικής, την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στο πλαίσιο του έργου «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής» με σκοπό την οχύρωση των πόλεων και των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής από φυσικές καταστροφές. Αξιοσημείωτη και ενθαρρυντική είναι τόσο η αναγνώριση της αξίας και του αντίκτυπου του έργου όσο και η αποδοχή του από τους σχετικούς φορείς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων της Αττικής.
Ο Δρ. Νίκος Πασσάς, Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής συντόνισε το σεμινάριο, ενώ χαιρετισμούς απηύθηναν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Λεωνίδας Μανωλάκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Κλεάνθης Βαρελάς. Ο Δρ. Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ ανέλυσε την επιστημονική βάση, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία του έργου για την Περιφέρεια Αττικής. Η επιστημονική συνεργάτιδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND, Αλεξία Τσούνη, παρουσίασε την εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας σε πολύ υψηλή χωρική ανάλυση, σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, μέσω της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας.
Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Mέρος Α’) υλοποιείται από μία υψηλού επιπέδου διεπιστημονική ομάδα ερευνητών/τριών που αποτελεί συνεργασία της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Τομέας Υδρολογίας, Υδρομετεωρολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής καθώς και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ.