ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 8 Μαΐου 2024 ο πλανήτης Άρης βρίσκεται στο Περιήλιο.

Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος στο Ηλιακό μας σύστημα, όπως του Άρη, που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.
Ο πλανήτης Άρης είναι ο τέταρτος σε σειρά από τον Ήλιο. Μια ημέρα στον Άρη διαρκεί λίγο περισσότερο από 24 ώρες, ενώ πραγματοποιεί μια πλήρη τροχιά γύρω από τον Ήλιο (ένα έτος σε αρειανά έτη) σε 687 γήινες ημέρες.