ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 27 Ιουνίου, η Σελήνη βρίσκεται στο Περίγειο, τη μικρότερη απόσταση από την Γη.

Η μέση απόσταση Γης – Σελήνης είναι 384.403 χιλιόμετρα. Η απόσταση της Σελήνης από τη Γη κυμαίνεται από 356400 (Περίγειο) έως 406700 χιλιόμετρα (Απόγειο). Η απόσταση για το Περίγειο της Σελήνης δεν είναι σταθερή αλλά κυμαίνεται από 356400 έως 370400 χιλιόμετρα. Όμοια η απόσταση για το Απόγειο κυμαίνεται από 404000 έως 406700 χιλιόμετρα. Η τροχιά της Σελήνης γύρω από την Γη είναι ελαφρώς ελλειπτική, έχει δηλαδή πολύ μικρή εκκεντρότητα e=0,0554. Ένας κύκλος έχει εκκεντρότητα ίση με το 0. Για τη σημερινή ημέρα η ελάχιστη απόσταση της Σελήνης από τη Γη θα είναι περίπου 369290 χιλιόμετρα.