ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα 2 Απριλίου 2024, η Σελήνη, ο φυσικός δορυφόρος της Γης, βρίσκεται στο τελευταίο τέταρτο.

Υπάρχει ατμόσφαιρα στη Σελήνη; Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι επιστήμονες πίστευαν ότι δεν υπάρχει ατμόσφαιρα στη Σελήνη, αλλά πρόσφατες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει. Η πολύ λεπτή ατμόσφαιρα, γνωστή ως εξώσφαιρα, περιέχει ήλιο, αργό, νέον, αμμωνία, μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και είναι διαφορετική από αυτή της Γης .
Πάντως αυτό το στρώμα λεπτής ατμόσφαιρας της Σελήνης δεν είναι αρκετό για να σταματήσει τα βραχώδη σώματα που βρίσκονται στο διαπλανητικό χώρο (αστεροειδείς/κομήτες) από το να πέσουν στην επιφάνεια της και να δημιουργήσουν κρατήρες. Εκτιμάται ότι στην εγγύς πλευρά, αυτή που βλέπουμε, υπάρχουν 300.000 κρατήρες με διάμετρο μεγαλύτερη από ένα χιλιόμετρο.
moon_02_04_2024