ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 17 Μαΐου 2024, η Σελήνη βρίσκεται στο Απόγειο, την μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη.

Η επιφάνεια της Σελήνης είναι στην πραγματικότητα σκοτεινή!
Αν και σε σύγκριση με τον νυχτερινό ουρανό φαίνεται πολύ φωτεινή, με ανακλαστικότητα λίγο μεγαλύτερη από εκείνη της φθαρμένης ασφάλτου.