ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Αύριο, 29 Ιουνίου, η Σελήνη είναι στο Τελευταίο Τέταρτο.

Ο σεληνιακός φλοιός, ο οποίος έχει μέσο πάχος περίπου 50 χιλιόμετρα, είναι λεπτότερος στην πλευρά της Σελήνης που είναι στραμμένη προς τη Γη και παχύτερος στην πλευρά που είναι στραμμένη μακριά. Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.