ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με θέμα την υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων

Το αντικείμενο της θέσης είναι η υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council), καθώς επίσης και από άλλους εθνικούς (π.χ. ΕΛΙΔΕΚ) και ευρωπαϊκούς (π.χ. European Space Agency) φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.