ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (κωδ. Θέσης Τεχνικός 1) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός θέσης: Τεχνικός 1) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ». Το αντικείμενο του Έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης σχετίζεται με την δημιουργία και αναβάθμιση του λογισμικού επιστημονικών οργάνων του τηλεσκοπίου «Αρίσταρχος».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.