ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πλήρωση μίας (1) θέσης software engineer στο πλαίσιο του έργου NELIOTA

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου NELIOTA, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA), το ΕΑΑ προτίθεται να απασχολήσει μερικώς έκτακτο προσωπικό για χρονικό διάστημα 20 μηνών. Το αντικείμενο της θέσης είναι “Updating and maintenance of the NELIOTA software system”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.