ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Διετής θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στον τομέα της αστροφυσικής υψηλών ενεργειών

Ανακοινώνουμε μία διετή θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στον τομέα της αστροφυσικής υψηλών ενεργειών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.