ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Διετής θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή

Ανακοινώνουμε μία διετή θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή, που θα συνδυάζει έρευνα της μεσοαστρικής ύλης με ανάπτυξη εξοπλισμού για το 2.3μ τηλεσκόπιο Αρίσταρχος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.