ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

SWeFS: ΠΛΕΓΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ/SENSOR WEB FIRE SHIELD