ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Short Wave critical Infrastructure Network based on new Generation of high survival radio communication system.