ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

RISK-EOS: Promotion Of The Gse Risk-Eos Fire Services Portfolio In Greece -Production And Delivery Of Seasonal Burn Scars Mapping(Bsm) Products (Phase 2 And 3)